Phố vắng em

Phố chiều qua vắng em

Thời gian như dừng lại

Mình anh buồn tê tái

Ly cà phê không hồn

 

Phố chiều qua vắng em

Mưa đầu mùa xối xả

Mình anh buồn buồn quá

Khói thuốc cay mắt hơn

 

Phố chiều qua vắng em

Dòng người về vội vã

Mình anh buồn khôn tả

Tim thì thầm nhắc em

 

Phố chiều qua vắng em!

Phố chiều qua vắng em!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s