Trả lại thu xưa

Trả lại thu xưa

 
 


(họa thơ Ngọc)
 Ước gì gom hết thu xưa
Trả em, đổi lấy trang thơ chung tình
Đuôi gà tóc bím xinh xinh 
Mắt huyền làm kẻ đa tình đứng tim … 
 
Thế rồi nhận được hung tin 
Hẹn thề thủa ấy… trở nên xa vời 
Em đi dệt mộng cùng người 
Anh về với rượu cho đời bồng bênh …
 
Dòng đời chiếc lá nổi nênh 
Lo sao vượt nổi thác ghềnh hiểm nguy 
Trải bao thu đến, thu đi 
Trăm năm rồi lại trở về … trăm năm … 
 
Thôi thì còn chút ước thầm 
Ước gì ta được trăm năm với nàng!
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s